Znany
  Szpital

Multi Hospital Care Multi Hospital Care

LISTA DOSTĘPNYCH USŁUG I PROCEDUR SZPITALNYCH

1. Przepuklina pachwinowa metodą Rutkow (dwustronna)

2. Przepuklina pachwinowa obustronna metodą laparoskopową

3. usunięcie migdałków podniebiennych

4. Usunięcie trzeciego migdałka i dwóch bocznych

5. podcięcie wędzidełka języka

6. operacyjne leczenie biodra szpotawego

7. obniżenie krętarza

8. operacyjne leczenie złuszczenia głowy kości udowej

9. miotomia trójpunktowa

10. kręcz szyi - leczenie operacyjne

11. złamanie przedramienia obie kości + stabilizacja drutami „K”

12. złamanie kostek goleni + zespolenie śrubą

13. Zespolenie złamania szyjki kości udowej i zespolenie DHS - dr Czarnota

14. Nastawienie złamania kości promieniowej- stabilizacja drutami Kirschnera - dr K. Kosowski

15. Operacja wrastającego paznokcia

16. wycięcie guzka tarczycy

17. wycięcie tarczycy_częściowe (płat)

18. Częściowa resekcja tarczycy = Strumectomia subtotalna

19. Całkowite wycięcie tarczycy = Strumectomia totalna

20. wycięcie węzłów podżuchwowych

21. Wycięcie węzłów chłonnych pachowych

22. Wycięcie węzłów chłonnych pachwinowych

23. wycięcie węzła chłonnego/węzłów chłonnych_szyjnego

24. biopsja żołądka_endoskopowo

25. diagnostyczne otwarcie jamy brzusznej

26. usunięcie zrostów otrzewnowych_metoda klasyczna

27. usunięcie zrostów otrzewnowych_laparoskopowo

28. cholecystektomia klasyczna

29. cholecystektomia laparoskopowa

30. cholecystektomia + rewizja PŻW (wycięcie pęcherzyka żółciowego z rewizją dróg żółciowych)

31. cholecystektomia laparoskopowa + ERCP

32. przepuklina rozworu przełykowego metodą klasyczną

33. przepuklina rozworu przełykowego metodą laparoskopową

34. Przepuklina kresy białej

35. przepuklina kresy białej z wszczepem siatki

36. Przepuklina mosznowa jednostronna metodą klasyczną

37. Przepuklina nawrotowa bez kosztu siatki

38. przepuklina nawrotowa lub pooperacyjna z wszczepem siatki

39. Przepuklina pachwinowa jednostronna metodą klasyczną

40. Przepuklina pachwinowa obustronna metodą klasyczną

41. przepuklina pachwinowa jednostronna z wszczepem siatki

42. przepuklina pachwinowa obustronna z wszczepem siatki

43. Przepuklina pępkowa, duża

44. przepuklina pępkowa metodą klasyczną bez wszczepu siatki i staplera

45. przepuklina pępkowa metodą klasyczną z wszepem siatki i staplerem

46. przepuklina udowa jednostronna

47. przepuklina udowa jednostronna z wszczepem siatki

48. przepuklina udowa obustronna

49. przepuklina udowa obustronna z wszczepem siatki

50. endoskopowe poszerzenie odźwiernika

51. endoskopowe wycięcie /zniszczenie zmiany/tkanki odbytu

52. endoskopowe wycięcie /zniszczenie zmiany (tkanki) przełyku

53. endoskopowe wycięcie /zniszczenie zmiany (tkanki) żołądka

54. endoskopowe wycięcie /zniszczenie zmiany dwunastnicy

55. Polipektomia

56. gastrostomia metodą klasyczną

57. wycięcie części jelita grubego

58. wycięcie wyrostka robaczkowego metodą klasyczną

59. wycięcie wyrostka robaczkowego metodą laparoskopową

60. wycięcie tylnej krypty

61. Przetoka odbytu, sródzwieraczowa

62. szczelina odbytu

63. Usunięcie kłykcin Kończystych

64. Operacja żylaków odbytu sposobem Barona (gumkowanie)

65. Żylaki odbytu metoda klasyczna

66. Nacięcie ropnia lub krwiaka

67. wycięcie cysty lub zatoki pilonidalnej

68. Wycięcie guzka tkanek miękkich

69. Usunięcie tłuszczaka dużego w warunkach sali operacyjnej

70. Usunięcie znamienia z badaniem histopatologicznym

71. Wycięcie zmiany skórnej (nowotwór) z plastyką lub z przeszczepem skóry

72. Guzek sutka

73. Wycięcie kwadratu piersi

74. Pajączki naczyniowe, skleroterapia żylaków (jedna sesja)

75. Żylaki kończyn - jedna noga

76. Żylaki kończyn - dwie nogi

77. Zeszycie przerwanych mięśni stożka rotatorów

78. Operacyjne nastawienie złamań w obrębie obręczy barkowej

79. Operacyjne nastawienie zwichnięć w obrębie obręczy barkowej

80. Operacja nawykowego zwichnięcia stawu barkowego

81. Otwarta rekonstrukcja wyrostka barkowego łopatki

82. Repozycja złamania obojczyka - Dr Czarnota

83. Repozycja zwichnięcia w stawie barkowo-obojczykowym + stabilizacja drutami K + unieruchomienie

84. Operacyjna repozycja zwichnięcia stawu ramiennego + unieruchomienie

85. Alloplastyka stawu ramiennego_ bez ceny protezy

86. Alloplastyka stawu ramiennego_ z ceną protezy połowicznej

87. Alloplastyka stawu ramiennego z ceną protezy całkowitej

88. Operacyjna repozycja złamania bliższego końca kości ramiennej + stabilizacja prosta

89. Operacyjna repozycja złamania bliższego końca kości ramiennej + zespolenie płytą

90. Repozycja złamania trzonu kości ramiennej+stabilizator zewnętrzny

91. Repozycja złamania dalszego końca kości ramiennej + stabilizacja przezskórna

92. Operacyjna repozycja złamania trzonu kości ramiennej + zespolenie wewnętrzne

93. Operacyjna repozycja złamania dalszego końca kości ramiennej +stabilizacja płytkowa

94. Łokieć tenisisty/golfisty-chirurgiczne leczenie epicodylitów

95. Niestabilność stawu łokciowego - plastyka więzadeł

96. Osteotomie poprawiające oś stawu łokciowego

97. Uwolnienie przykurczów, zrostów i ograniczeń ruchu w stawie łokciowym

98. Operacja uwolnienia nerwu łokciowego

99. Usunięcie ciał wolnych artroskopowo

100. Operacyjna repozycja i zespolenie złamania wyrostka łokciowego

101. Operacyjna repozycja zespolenie złamania bliższego końca kości promieniowej

102. Osteosynteza zamknięta kości przedramienia drutami Ruscha

103. Osteosynteza otwarta kości przedramienia płytkowa (śródszpikowa gwoździami ryglowanymi)

104. Repozycja złamania trzonów kości przedramienia + stabilizacja przeskórna

105. Operacyjna repozycja złamania trzonów kości przedramienia + zespolenie wewnętrzne

106. Repozycja złamania dalszego końca kości promieniowej + stabilizacja przezskórna

107. Operacyjna repozycja złamania dalszego końca kości promieniowej + zespolenie wewnętrzne

108. Operacyjna osteotomia I plastyka korekcyjna kości przedramienia

109. Operacyjna repozycja złamnia / zwichnięcia kości nadgarstka + zespolenie / stabilizacja

110. Operacyjna osteotomia / plastyka korekcyjna kości nadgarstka

111. Operacja przykurczu Dupuitrena

112. Operacja palca trzaskającego

113. Usunięcie ganglionu

114. Operacyjna rekonstrukcja / plastyka uszkodzenia ścięgien prostowników

115. biopsja kości miednicy

116. alloplastyka stawu biodrowego_ proteza połowicza EliiticaJAustin-Moore

117. kapoplastyka stawu biodrowego bez ceny endoprotezy

118. kapoplastyka stawu biodrowego z ceną endoprotezy

119. alloplastyka stawu biodrowego bez ceny protezy

120. alloplastyka stawu biodrowego z ceną protezy bezcementowej

121. alloplastyka stawu biodrowego z ceną protezy cementowej

122. operacyjne leczenie złamania szyjki kości udowej bez kosztu protezy

123. operacyjne leczenie złamania szyjki kości udowej z kosztem protezy bezcementowej

124. operacyjne leczenie złamania szyjki kości udowej z kosztem protezy cementowej

125. operacyjna repozycja + zespolenie złamania bliższego końca kości udowej płytką dynamiczną szyjkowo- trzonową

126. operacyjna repozycja + zespolenie złamania bliższego końca kości udowej gwoździem typu gamma

127. operacyjna repozycja + zespolenie złamania trzonu kości udowej gwoździem śródszpikowym blokowanym

128. operacyjna repozycja + zespolenie złamania trzonu kości udowej płytą

129. operacyjna repozycja + zespolenie złamania dalszego końca trzonu kości udowej płytą kątowo stabilną

130. operacyjna repozycja + zespolenie złamania dalszego końca kości udowej gwoździem śródszpikowym blokowanym

131. operacyjna repozycja + zespolenie złamania dalszego końca kości udowej płytą kątową

132. operacyjna repozycja + stabilizacja złamania kości udowej aparatem zewnętrznym

133. operacyjna osteotomia / plastyka korekcyjna kości udowej

134. operacyjna repozycja / rekonstrukcja + stabilizacja kłykci kości udowej

135. nastawienie i zespolenie złamania szyjki kości udowej

136. operacyjna repozycja /rekonstrukcja + stabilizacja złamania kłykci kości piszczelowej

137. operacyjna repozycja + zespolenie złamania bliższego końca kości podudzia śrubami

138. operacyjna repozycja + zespolenie złamania bliższego końca kości podudzia płytą

139. operacyjna repozycja + zespolenie złamania bliższego końca kości podudzia płytą kątowo stabilną

140. operacyjna repozycja + zespolenie złamania trzonu kości podudzia gwoździem śródszpikowym blokowanym

141. operacyjna repozycja + zespolenie złamania dalszego końca kości podudzia płytą

142. operacyjna repozycja + zespolenie złamania dalszego końca kości podudzia płytą kątowo stabilną

143. operacyjna repozycja złamania rzepki + zespolenie popręgami Webera

144. wycięcie kaletki przedrzepkowej

145. operacja naprawcza uszkodzenia powierzchni chrzęstnej kolana_artroskopowo

146. operacja usunięcia łąkotki, przecięcia troczków rzepki, fałdu maziówkowo torebkowatego kolana, usunięcie ciała wolnego_artroskopowo

147. usunięcie błony maziowej kolana, zeszycie troczków rzepki_artroskopowo

148. rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego przeszczepem autogennym_artroskopowo

149. rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego przeszczepem autogennym_artroskopowo

150. usunięcie torbieli podkolanowej

151. alloplastyka stawu kolanowego_bez ceny protezy

152. alloplastyka stawu kolanowego_z ceną protezy jednoprzedziałowej

153. alloplastyka stawu kolanowego_z ceny protezy całkowitej

154. Korekcja palucha koślawego + osteotomia kości śródstopia

155. korekcja zniekształcenia młotkowatego palca stopy

156. resekcja stawów śródstopno-palcowych i stabilizacja drutami

157. rekonstrukcja kości piętowej po wadliwie wygojonym złamaniu

158. operacyjne usztywnienie kości stępu

159. operacja paznokcia wrastającego z plastyką wału paznokciowego

160. wycięcie modzela stopy

161. wydłużenie ścięgna piętowego

162. operacyjna rekonstrukcja / plastyka uszkodzenia ścięgna Achillesa

163. operacyjna osteotomia / plastyka korekcyjna kości goleni

164. operacyjna repozycja stopy i stabilizacja przeskórna drutami K + unieruchomienie

165. operacyjna repozycja stopy i zespolenie wewnętrzne + unieruchomienie

166. operacyjna repozycja goleni+ zespolenie złamania 2 kostkowego (płytka + śruby, ewentualny więzozrost)

167. artroskopia diagnostyczna_stawu ramiennego

168. artroskopia diagnostyczna_stawu łokciowego

169. artroskopia diagnostyczna_stawu biodrowego

170. Artroskopia diagnostyczna - stawu kolanowego

171. Blokada zewnątrzoponowa z dojścia krzyżowego

172. Mikroendoskopowa dyscektomia

173. Operacja kanału cieśni nadgarstka

174. Konizacja szyjki macicy

175. Elektrokonizacja szyjki macicy

176. Amputacja chirurgiczna szyjki macicy

177. wycięcie zmiany lub tkanki szyjki macicy

178. Nacięcie Gruczołu Bartholina w znieczuleniu ogólnym

179. wyłuszczenie gruczołu Bartolina

180. usunięcie polipa z części pochwowej

181. usunięcie zmiany ze sromu, pochwy i krocza

182. plastyka krocza

183. Wyłyżeczkowanie jamy macicy w znieczuleniu ogólnym

184. Usunięcie mięśniaków macicy (laparotomia)

185. Usunięcie macicy drogą pochwową

186. Usunięcie macicy drogą pochwową z plastykami pochwy

187. Usunięcie macicy drogą brzuszną (całkowite/nadszyjkowe) bez przydatkami

188. Usunięcie macicy drogą brzuszną (całkowite/nadszyjkowe) z przydatkami

189. usunięcie cysty jajnika klasycznie

190. Laparoskopia operacyjna

191. Laparoskopia diagnostyczna

192. laparoskopia diagnostyczna z pobraniem wycinka

193. Przezcewkowa operacja gruczolaka TUR-P

194. operacja wodniaka jądra

195. Operacja przegrody nosa

196. tylna i przednia tamponada nosa przy krwotoku

197. Usunięcie drobnych zmian ze śluzówek skóry w zakresie otolaryngologii

198. Operacja zatoki szczękowej (jedna strona)

199. Operacja zatoki szczękowej (dwie strony)

200. Usunięcie polipów z nosa

201. Usunięcie trzeciego migdałka

202. usunięcie migdałków podniebiennych

203. Usunięcie trzeciego migdałka i dwóch bocznych

204. Usunięcie trzeciego migdałaka z założeniem drenu

205. Przecięcie wędzidełka języka

206. Usunięcie ślinianki podżuchowej

207. Adenotomia (usunięcie trzeciego migdałka)

208. Adenotomia + włożenie drenów w błony bębenkowe

209. Tonsillectomia - dorośli - metody harmoniczne

210. Tonsillectomia (usunięcie migdałków podniebiennych) - dorośli

211. Adenotomia + tonsillotomia (przycięcie migdałków podniebiennych)

212. Adenotomia + tonsillotomia + włożenie drenów lub tympanopunkcja

213. Włożenie drenów w błony bębenkowe - dorośli w znieczuleniu ogólnym

214. Włożenie drenów w błony bębenkowe -dzieci

215. Operacja zatoki szczękowej metoda Caldwell - Luca (obie zatoki)

216. Repozycja kości nosa z gipsem - ogólne

217. Operacja ślinianki podżuchwowej

218. Operacja ślinianki przyusznej

219. Operacja usuniecia torbieli bocznej szyi

220. Operacja usunięcia torbieli środkowej szyi

221. Operacja otosklerozy ucha

222. Radykalna operacja ucha

223. Rekonstrukcja błony bębenkowej

224. Nacięcie błony bębenkowej (także dwustronne) w znieczuleniu ogólnym

225. Nacięcie błony bębenkowej i biopsja zmiany chorobowej w uchu środkowym w znieczuleniu ogólnym

226. Operacja rekonstrukcyjna błony bębenkowej z plastyką kosteczek słuchowych

227. Operacja rekonstrukcyjna błony bębenkowej z plastyką kosteczek słuchowych + mastoidectomia

228. Plastyka kosteczek słuchowych (osikuloplastyka)

229. Korekcja odstających uszu - jednostronna

230. Korekcja odstających uszu - obustronna

231. Mikrochirurgia krtani z użyciem lasera CO2 lub lasera diodowego

232. Mikrolaryngoskopia/laryngoskopia bezpośrednia z wycięciem łagodnej zmiany metodą klasyczną

233. Mikrolaryngoskopia/laryngoskopia bezpośrednia z wycięciem łagodnej zmiany metodą laserową

234. Mikrochirurgia krtani, z pobraniem materiału tkankowego do badania hist - pat.

235. Zabieg fonochirurgii na strunach głosowych

236. Tracheobronchoskopia/bronchoskopia - miejscowe

237. Tracheobronchoskopia/bronchoskopia - ogólne

238. Wycięcie torbieli języka - miejscowe

239. Wycięcie torbieli języka - ogólne

240. Septoplastyka (korekcja przegrody nosowej)

241. Septoplastyka + korekcja podniebienia miękkiego metodą Celon

242. Septoplastyka + korekcja małżowin nosowych

243. Septoplastyka + korekcja małżowin nosowych metodą laserową

244. Septoplastyka + korekcja małżowinn nosowych metodą Olympus Celon +Celon gardło

245. Septoplastyka + celon małżowin nosowych + Celon podniebienia miękkiego + Celon nasady języka lub migdałków podniebiennych

246. Rhinoseptoplastyka ( korekcja nosa i przegrody nosowej)-funkcjonalna, nie plastyczna,(części kostnej-7000, kostnej i chrzęstnej

247. FEOZ - dzieci

248. FEOZ + adenotomia - dzieci

249. FEOZ + adenotomia + tonsillotomia - dzieci

250. FEOZ + adenotomia + włożenie drenów w błony bębenkowe - dzieci

251. FEOZ - dorośli

252. FEOZ + septoplastyka

253. FEOZ + rhinoseptoplastyka-funkcjonalna, nie plastyczna,(części kostnej, kostnej i chrzęstnej)

254. FEOZ + septoplastyka + polypectomia ( usuniecie polipów nosa)

255. FEOZ + septoplastyka + konchoplatyka

256. FEOZ + septoplastyka + korekcja małżowin nosowych + usuniecie migdałków podniebiennych

257. FEOZ - usunięcie polipów nosa i zatok

258. FEOZ + septoplastyka + konchoplastyka + Celon podniebienia miękkiego

259. Balonikowanie (Cewnikowanie endoskopwe zatok - CEZ)

260. Operacja udrożnienia kanalików łzowych z dostępu endoskoowego, z wykorzystaniem lasera diodowego przez nos - jednostrona we współpracy z lekarzem okulistą

261. Operacja udrożnienia kanalików łzowych zdostępu endoskopowego,przez nos - dwustronna we współpracy z lekarzem okulistą

262. Operacja udrożnienia kanalików łzowych z dostępu zewnętrznego z podglądem endoskopwym - we współpracy z lekarzem okulistą

263. Tamponada nosa przednia (tylna)

264. Ropień okołomigdałkowy - kontrola + poszerzenie

265. Woskowina, ciało obce - ucho

266. Koagulacja krwawienia z nosa

267. Repozycja kości nosa z gipsem - miejscowe

268. Punkcja 1 zatoki szczękowej

269. Punkcja 2 zatok szczękowych

270. Pobranie wycinka do badania hist - pat.

271. Badanie wycinka hist - pat.

272. Usunięcie zmian miejscowych z błony śluzowej (jama ustna, nos)

273. Usunięcie zmian miejscowych z błony sluzowej ( jama ustna, nos) przy użyciu lasera diodowego

274. Włożenie drenów w błony bębenkowe - dorośli - znieczulenie miejscowe

275. Wyjęcie drenów (u dzieci) w sedacji z anestezjologiem

276. Nacięcie błony bębenkowej (także dwustronne) w znieczuleniu miejscowym

277. Nacięcie błony bębenkowej i biopsja zmiany chrobowej w uchu środkowym w znieczuleniu miejscowym

278. Usunięcie kamienia z przewodu ślinianki - znieczulenie miejscowe

279. Nacięcie ropnia okołomigdałkowego - znieczulenie miejscowe

280. Podanie leków do jam bębenkowych (wlew transtympanalny)

281. Ocena fiberoskopowa nosogardła (trzeci migdałek) z dokumentacją zdjęciową

282. Mikrolaryngoskopia/laryngoskopia bezpośrednia z biopsją

283. Pobranie węzła chłonnego do badania hist -pat. w sedacji

284. Usunięcie ciała obcego z nosa, gardła, ucha i krtani w sedacji

285. Badanie fiberoskopowe - endoskopowe nosa, gardła i krtani w sedacji diagnostyka chrapania i bezdechów śródsennych)

286. Kateteryzacja trabek słuchowych

287. Zaszycie rany - miejscowe - do 5-ciu szwów

288. Zaszycie rany - miejscwe - powyżej 5-ciu szwów

289. Przecięcie wędzidełka języka -miejscowe przy użyciu techniki Celon

290. Przecięcie wedzidełka języka przy użyciu lasera CO2 oraz lasera diodowego znieczulenie miejscowe

291. Wyłuszczenie kaszaka, włókniaka, tłusczaka z zaopatrzeniem rany i założeniem szwów w znieczuleniu miejscowym

292. Ewakuacja krwiaka małżowiny usznej z założniem sączka - miejscowe

293. Korekcja małżowin nosowych metodą Olympus Celon - miejscowe

294. Operacja likwidująca chrapanie (podniebienie miękkie) - Celon I etap - miejscowe

295. Operacja likwidująca chrapanie ( podniebienie miękkie) - I etap + korekcja małżowin nosowych - miejscowe - Celon

296. Operacja likwidująca chrapanie (podniebienie miękkie) + zmniejszenie migdałków podniebiennych - Celon - miejscowe

297. Operacja likwidujaca chrapanie (podniebienie miękkie) + korekcja nasady języka + ew. tonsillotomia - Celon - miejscowe

298. Operacja likwidująca chrapanie - zmniejszenie nasady języka

299. Operacja likwidująca chrapanie (podniebienie miękkie) +technika harmoniczna ( w sedacji z anestezjologiem)

300. Operacja likwidujaca chrapanie (podniebienie miękkie) - Celon II etap (tylko u 30% pacjentów) - miejscowe

301. Celon - zmniejszenie migdałków podniebiennych - miejscowe

302. Septoplastyka + korekcja podniebienia miękkiego metodą Celon

303. Septoplastyka + korekcja małżowin nosowych metodą Celon

304. Septoplastyka + korekcja małżowinn osowych metodą Olympus Celon +Celon gardło

305. Septoplastyka + celon małżowin nosowych + Celon podniebienia miękkiego + Celon nasady języka lub migdałków podniebiennych

306. FEOZ +septoplastyka + korekcja małżowin nosowych + usunięcie migdałków podniebiennych

307. FEOZ +septoplastyka + konchoplastyka + Celon podniebienia miękkiego

308. Laserowa korekcja małżowin nosowych (+ ew. z anestezjologiem 500 zł)

309. Operacja likwidująca chrapanie (podniebienie miękkie) metodą Pillar (implanty 3 sztuki / 5sztuk)

310. Operacja likwidująca chrapanie (podniebienie miękkie) metodą Pillar + metodą Celon (3 implanty)

311. Operacja likwidująca chrapanie (podniebienia miękkie + języczek) metodą Pillar + metodą Celon (2-3 implanty)

312. Operacja endoskopowa nosa i zatok + septoplastyka + conchoplastyka + usunięcie garbu nosa-funkcjonalna, nie estetyczna

313. Operacja endoskopowa nosa i zatok + polipectomia laserowa

314. Operacja endoskopowa nosa i zatok + septoplastyka + conchoplastyka + celon oraz nóż harmoniczny podniebienia miękkiego

315. Balonikowanie (Cewnikowanie endoskopowe zatok - CEZ)

316. Balonikowanie (Cewnikowanie endoskopowe zatok - CEZ) + Pillar podniebienia miękkiego

317. Balonikowanie (Cewnikowanie endoskopowe zatok - CEZ) + septoplastyka + conchoplastyka

318. Balonikowanie (Cewnikowanie endoskopowe zatok - CEZ) + celon podniebienia miękkiego

319. Balonikowanie (Cewnikowanie endoskopowe zatok CEZ) + septoplastyka + conchoplastyka +celon podniebienia miękkiego

320. Septoplastyka + konchoplastyka + Pillar

321. Podcięcie wędzidełka języka

322. Podcięcie wędzidełka wargi górnej lub dolnej

323. Leczenie przedprotetyczne – pogłębianie przedsionka przed protezowaniem

324. Leczenie leukoplakii i usuwanie zmian na błonie śluzowej

325. Wycinanie tzw. kapturów dziąsłowych nad zębami mądrości

326. Leczenie periimplantitis (dekontaminacja)

327. Wybielanie

328. Znoszenie nadwrażliwości

329. Biostymulacja

330. Konsultacja chirurga stomatologa

331. Sedacja

332. Wypełnienie stałe

333. Wypełnienie stałe - dzieci

334. usunięcie zębów mlecznych

335. usunięcie zębów stałych

336. usunięcie tzw ósemek

337. usunięcie zębów całkowicie zatrzymanych

338. wyłuszczenie torbieli z resekcją zębów

339. badanie Dakrocystografii (TK z kontrastem LIPIODOL)

340. TK prosta

341. Badanie perymetrem (Bad.pola widzenia)

342. USG gałki ocznej

343. Konsultacja z pachymetrem

344. konsultacja okulistyczna

345. Wycięcie lub chirurgiczna dermabrazja skóry nosa z powodu rynophymy

346. Wycięcie torbieli skórzastej, nosa, skóry lub torbieli podskórnej

347. Rytydektomia, częściowa

348. Rytydektomia, całkowita

349. Dermabrazja całości twarzy

350. Peeling chemiczny twarzy

351. Wycięcie złośliwych zmian na twarzy, uszach, powiekach, nosie, ustach, o średnicy od 0,6 do 1.0 cm

352. Wycięcie złośliwych zmian na twarzy, uszach, powiekach, nosie, ustach, o średnicy od 1,1 do 2.5 cm

353. Naprawienie, kompleksowe po usunięciu zmian przedniej części głowy, policzków, podbródka, ust, szyi od 0,6 do 1,0 cm

354. Naprawienie, kompleksowe po usunięciu zmian przedniej części głowy, policzków, podbródka, ust, szyi od 1,1 do 2.5 cm

355. Otoplastyka, odstające uszy, z lub bez zmniejszenia rozmiaru

356. Blefaroplastyka powiek dolnych

357. Blefaroplastyka powiek górnych

358. Rynoplastyka, reoperacja, korekta w części chrzęstnej i kostnej

359. Wycięcie nadmiaru skóry lub tkanki podskórnej z okolicy podbródkowej

360. Liposukcja aspiracyjna okolicy głowu i szyi

361. Plastyka podbródka

362. Plastyka okolic jarzmowych

363. Vermilektomia (zmiana kształtu ust) z przesynięciem błony śluzowej

364. Wycięcie cysty dermoidalnej

365. Tracheoplastyka

366. Chirurgiczne zamknięcie tracheostomii z korektą plastyczna

367. Rewizja blizny po tracheostomii

368. Wewnątrznosowe zaopatrzenie złamania kości nosa bez stabilizacji

369. Wewnątrznosowe zaopatrzenie złamania kości nosa ze stabilizacją

370. Zaopatrzenie złamania kości i/lub chrząstek nosa z zastosowaniem rynoplastyki z dostępu otwartego

371. Zaopatrzenie złamania chrząstek nosa z zastosowaniem rynoplastyki z dostępu otwartego

372. Naprawa podwinięcia powieki; szwy

373. Naprawa rany, rekonstrukcja rany na powiece i tarczki powiekowej (pełna grubość powieki)

374. Rekonstrukcja powiek

375. Drenaż ucha zewnętrznego, ropnia lub krwiaka, powikłanego

376. Wycięcie ucha zewnętrznego, częściowe, prosta naprawa

377. Radykalne wycięcie uszkodzenia zewnętrznego przewodu słuchowego, bez naruszania szyi

378. Wycięcie zmiany złośliwej skóry z marginesami na twarzy, uszach, powiekach, nosie, wargach

379. Rekonstrukcja złożona uszkodzenia skóry ciemię

380. Rekonstrukcja złożona uszkodzenia skóry czoło, policzki, podbródek, szyja

381. Rekonstrukcja złożona uszkodzenia skóry powieki, nos, uszy, wargi

382. Przeszczep skóry z otaczających struktur: ciemię

383. Przeszczep skóry z otaczających struktur: czoło, policzki, jama ustna, szyja

384. Przeszczep skóry z otaczających struktur: powieki, nos, uszy, usta

385. Przeszczep kompozytowy, wolny z bezpośrednim zamknięciem miesca pobrania: ciemię

386. Przeszczep kompozytowy, wolny z bezpośrednim zamknięciem miejsca pobrania: czoło, policzki, podbródek, jama ustna, szyja

387. Przeszczep kompozytowy, wolny z bezpośrednim zamknięciem miejsca pobrania: nos, uszy, powieki, wargi

388. Założenie alloprzeszczepu, skóra

389. Założenie xenoprzeszczepu, skóra

390. Utworzenie płatu do przeszczepu

391. Przesuniecie utworzonego płata

392. Cantopeksja boczna

393. Septoplastyka lub resekcja podśluzówkowa z lub bez modyfikacji chrzęstki lub zastąpienie przeszczepem

394. Endoskopia nosa i zatok chirurgiczna z dekompresją bocznej lub dolnej ściany oczodołu

395. Wycięcie wargi z pierwotnym zamknięciem

396. Rekonstrukcja wargi, płena grubość

397. Zamknięcie przetoki nosowo-ustnej

398. Korekta opadania brwi

399. Korekta opadania powiek

400. Naprawa świeżej rany powieki

401. Rekonstrukcja zewnętrznego przewodu słuchowego

402. Rynoplastyka zdeformowanej części nosa

403. Naprawa plastyczna szczeliny ust, uszkodzeń nosa, podstawowe lub częściowe lub całkowite, jednostronne

404. Wycięcie części ust, przeniesienie klinowego wycięcia z podstawowym zamknięciem

405. V-wycięcie z podstawowym bezpośrednim liniowym zamknięciem

406. Plastyka podniebienia szczeliny podniebienia, podniebienia miękkiego lub twardego

407. Naprawa perforacji przegrody nosa

408. KARDIOLOGIA

409. Konsultacja kardiologiczna

410. Elektrokardiogram – Ekg z opisem

411. Badanie ultrasonograficzne serca – Echo serca

412. Holter z Ekg:

413. Trójodprowadzeniowe

414. Dwunastoodprowadzeniowe

415. Holter z RR

416. Próba wysiłkowa

417. Echo przezprzełykowe

418. Echo z Dobutaminą

419. Koronarografia

420. Angioplastyka tętnic wieńcowych:

421. Balonowa

422. z 1 stentem metalowym niepowlekanym

423. z 2 stentami niepowlekanymi

424. Angioplastyka ze stentem uwalniającym lek (DES)

425. Przezskórne zamknięcie nieprawidłowych połączeń wewnątrz i zewnętrz sercowych

426. Ostry zespól wieńcowy

427. OZW – leczenie inwazyjne złożone (pacjent nieubezpieczony, komercyjny lub zagraniczny)

428. OZW – podanie antagonisty receptora II b/III a – Reopro

429. OZW – podanie antagonisty receptora II b/III a – Integrilin

430. ELEKTROFIZJOLOGIA

431. Leczenie zabiegowe zaburzeń rytmu:

432. Ablacja zaburzeń rytmu z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego 3D

433. Ablacja zaburzeń rytmu z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego

434. Ablacja zaburzeń rytmu

435. Badanie elektrofizjologiczne

436. Elektrofizjologia

437. Wszczepienie/wymiana rozrusznika jednojamowego

438. Wszczepienie/wymiana rozrusznika dwujamowego

439. Wszczepienie/wymiana układu z funkcją resynchronizującą serca (CRT)

440. Wszczepienie/wymiana kardiowertera – defibrylatora jedno/dwujamowego

441. Wszczepienie/wymiana kardiowertera – defibrylatora dwukomorowego

442. Resynchronizacja z deibrylatorem - wszczepienie/wymiana CRT - D

443. Reperacja/rewizja/wymiana elektrody/układu stymulujacego/kardiowertera-defibrylatora

444. Usunięcie przezżylne elektrod w przypadku powikłań

445. STAW SKOKOWY

446. Artroskopia stawu skokowego przód lub tył

447. Artroskopia stawu skokowego (2 przedziały)

448. Artroskopia stawu skokowego + plastyki więzadłowe (stabilizacja boczna, rekonstrukcja więzozrostu)

449. Stabilizacja boczna stawu skokowego na otwarto (op. Segessera)

450. Artroskopia stawu skokowego + stabilizacja płytką

451. Złamanie w obrębie stawu skokowego i nasady dalszej goleni - proste (złamanie dwukostkowe, złamanie strzałki, etc)

452. łamanie w obrębie stawu skokowego i nasady dalszej goleni - średnie (złamanie trójkostkowe)

453. Złamanie w obrębie stawu skokowego i nasady dalszej goleni - skomplikowane (wieloodłamowe złamania w obrębie nasady dalszej piszczeli)

454. Złamania w obrębie kości stępu (złamania kości piętowej, kości skokowej, etc)

455. Artroskopia stawu śródstopno-palcowego

456. Palec młoteczkowaty, szponowaty, sztywniejący

457. Paluchy koślawe obu stóp /buty/

458. Paluch koślawy 1 stopa /but/

459. Korekcja palucha koślawego i małych palców /but/

460. Paluchy koślawe obu stóp i małe palce /buty/

461. Palstyki tkanek miękkich (operacje transferu ścięgien na stopie)

462. Złamania w obrębie stopy (proste)

463. Złamania w obrębie stopy (średnie)

464. Złamania w obrębie stopy (skomplikowane)

465. Osteotomia w obrębie stopy i stawu skokowego

466. Endoproteza stawu skokowego

467. Paznokieć wrastający - gabinet zabiegowy

468. KOLANO

469. Artroskopia prosta (usunięcie łąkotki, prosta synowektomia, proste mikrozłamania, bursoskopia kaletki więzadła rzepki, kolano skoczka ITP) /bez ortezy/

470. Artroskopia średnia (szycie łąkotki, synowektomia, mikorozłamania, OATS, usunięcie torbieli Bakera itp.) /orteza/

471. Artroskopia trudna (uwolnienie masywnych zrostów, trudna synowektomia, przeszczep okostnej itp.)

472. Artroskopia + otwarty zabieg na kolanie - prosty (obszycie jednej powierzchni np. chondrogide lub innym materiałem, refiksacja oderwanego fragmentu chrząstki, etc)

473. Artroskopia + otwarty zabieg na kolanie - średni (obszycie kilku powierzchni powierzchni np. chondrogide lub innym materiałem, refiksacja kilku oderwanych fragmentów chrząstki, proste osteochondritis dissecans etc)

474. Artroskopia + otwarty zabieg na kolanie - skomplikowany (obszycie kilku powierzchni powierzchni np. chondrogide lub innym materiałem, rekonstrukcja uszkodzonych powierzchni chrzęstnych z użyciem przeszczepów kostnych np. osteochonrtitis dissecans, etc)

475. Rekonstrukcja WKP (prosta)

476. Rekonstrukcja WKP złożona (szycie łąkotki - jednej lub dwóch, jednoczasowa naprawa chrząstki artroskopowo)

477. Rekonstrukcja WKP + kompleks tylno-boczny

478. Rekonstrukcja WKT

479. Rekonstrukcja kompleksu tylno-bocznego

480. Rekonstrukcja WPP

481. Rekonstrukcje wielowięzadłowe (WKP + WKT, WKP + WKT + kompleks tylno boczny, etc)

482. Artroskopia + zabieg rekonstrukcyjny stawu rzepkowo-udowego - prosty (medializacja guzowatości piszczeli, rekonstrukcja WRZUP - bez rekonstrukcji chrząstki)

483. Artroskopia + zabieg rekonstrukcyjny stawu rzepkowo-udowego -złożony (medializacja guzowatości piszczeli, rekonstrukcja WRZUP, itp - z rekonstrukcją chrzastki)

484. Artroskopia + osteotomia okolicy kolana (kość piszczelowa lub udowa)

485. Artroskopia + osteotomia okolicy kolana złożona (kość piszczelowa, udowa, inne)

486. Artroskopowa rekonstrukcja ubytków łakotki (wszycie CMI lub innego substytutu)

487. Przeszczep łąkotki

488. Artroskopia +zespolenie złamania śródstawowego (rzepka, piszczel, udo) - łatwe

489. Artroskopia +zespolenie złamania śródstawowego (rzepka, piszczel, udo) - średnie

490. Artroskopia +zespolenie złamania śródstawowego (rzepka, piszczel, udo) - trudne (pow 4 h)

491. Całkowita endoproteza kolana

492. Jednoprzedziałowa endoproteza kolana

493. Jednoprzedziałowa endoproteza kolana z artroskopią

494. Pobranie chrząstki do hodowli

495. Implantacja komórek chrzęstnych z hodowli

496. BIODRO I UDO

497. Zespolenie kości udowej gwoździem śródszpikowym - łatwe (do 3 h)

498. Zespolenie kości udowej gwoździem śródszpikowym - trudne (pow 3 h)

499. Artroskopia stawu biodrowego prosta (częściowa resekcja obrąbka, proste mikrozłamania, jednego przedziału obwodowego lub centralnego, etc)

500. Artroskopia stawu biodrowego średnia (częściowa resekcja obrąbka, mikrozłamania na kilku powierzchniach, artroskopia obwodowego i centralnego przedziału, etc)

501. Artroskopia stawu biodrowego skomplikowana (szycie obrąbka, mikrozłamania na kilku powierzchniach, artroskopia obwodowego i centralnego przedziału, plastyka szyjki kości udowej, etc)

502. Endoproteza stawu biodrowego

503. Kapoplastyka stawu biodrowego

504. Rewizja stawu biodrowego po kapoplastyce - CMC

505. Rewizja stawu biodrowego po kapoplastyce - pacjent z zewnątrz

506. KRĘGOSŁUP

507. Dyskopatia odcinka lędźwiowego

508. Dyskopatia odcinka lędźwiowego + stabilizator DIAM

509. Blokada stawów międzykręgowych

510. Termolezja

511. Kyphoplastyka

512. Dyskopatia szyjna - ruchomy dysk

513. Rozwórka międzywyrostkowa

514. Stabilizacja przeznasadowa

515. BARK

516. Artroskopia barku /bez ortezy/

517. Artroskopia i bursoskopia barku /orteza/

518. Artroskopowa stabilizacja stawu barkowego (2xFastak, 2xBio-Fastak) /orteza/

519. Stabilizacja stawu barkowego "na otwarto" (2xFastak, 2xBio-Fastak) /orteza/

520. Artroskopowa rekonstrukcja stożka rotatorów (2xcork screw, 2xBio-cork screw) /orteza/

521. Rekonstrukcja stożka rotatorów "na otwarto" (2xcork screw, 2xBio-cork screw) /orteza/

522. Rekonstrukcja stożka rotatorów "na otwarto" (2xcork screw, 2xBio-cork screw) /orteza/ ZŁOŻONA (rozległe ubytki z rekonstrukcji stożka, przesunięciami mięśni)

523. Artroskopowe wycięcie barkowego końca obojczyka /temblalk/

524. Wycięcie barkowego końca obojczyka na otwarto /temblak/

525. Artroskopowe odbarczenie cieśni podbarkowej (akromioplastyka Neer) /orteza/

526. Zespolenie więzozrostu barkowo-obojczykowego (inne operacje na więzozroście) /orteza/

527. Zespolenie złamania obojczyka /temblak/

528. Staw rzekomy obojczyka

529. Złamanie łopatki

530. Rewizja splotu ramiennego

531. Rekonstrukcja splotu z użyciem przeszczepów

532. Proteza połowicza

533. Proteza totalna

534. Artroskopowa artroliza stawu ramiennego

535. Zespolenie złamania szyjki i głowy kości ramiennej drutami Kirschnera lub popręgiem

536. Zespolenie złamania guzka większego kości ramiennej śrubami kaniulowanymi przezskórne

537. Zespolenie złamania szyjki i głowy kości ramiennej płytką anatomiczną

538. Zespolenie złamania panewki łopatki

539. Artrokopowe zespolenie więzozrostu barkowo-obojczykowego

540. RAMIĘ, PRZEDRAMIĘ, RĘKA

541. Nastawienie złamania pod kontrolą RTG na bloku operacyjnym

542. Palec strzelający

543. Palec Malleta

544. Cieśń kanału nadgarstka - odbarczenie

545. Usunięcie kaletki wyrostka łokciowego

546. Usunięcie guzka na palcu ręki

547. Choroba De Quervaine'a

548. Ganglion - usunięcie na otwarto

549. Cieśń kanału (tunelu) łokcia

550. Usunięcie głowy kości promieniowej na otwarto

551. Operacyjne leczenie przedziału bocznego łokcia (łokieć tenisisty) - na otwarto

552. Cieśń kanału Guyona - rewizja operacyjna

553. Częściowe usunięcie rozcięgna dłoniowego - choroba Dupuytrena -

I promień

554. Częściowe usunięcie rozcięgna dłoniowego - choroba Dupuytrena -

zaawansowana

555. Obustronna cieśń kanału nadgarstka

556. Szew pierwotny ścięgna zginacza lub prostownika

557. Szew prostowników promieniowych nadgarstka

558. Operacyjne leczenie przedziału przyśrodkowego (łokieć golfisty)

559. Usunięcie błony maziowej przedziału prostowników nadgarstka

560. Odbarczenie nerwu promieniowego w arkadzie Frohsego

561. Rekonstrukcja nerwu palcowego

562. Implantacja protezy t. Swanson 1 palec

563. Rekonstrukcja nerwu przeszczepem kablowym z nerwu łydkowego

564. Niestabilność nadgarstka na otwarto

565. Protezy stawów ręki

566. Tenoliza zginaczy 1 palec lub promień

567. Tenoliza zginaczy rozległa

568. Tenoliza prostowników 1 promień

569. Rekonstrukcje troczków palców, uwalnianie zrostów stawowych palców, proste

570. Rekonstrukcje troczków palców, uwalnianie zrostów stawowych palców, złożone

571. Tenoliza prostowników rozległa, implantacja DIVIDE

572. Implantacje 2 i więcej protez Swansona

573. Złamanie kości promieniowej "loco typico" (zespolenie drutami + unieruchomienie)

574. Zespolenie 1-2 paliczkow palców drutami Kirschnera pod kontrolą RTG

575. Stabilizacje kości nadgarstka pod kontrolą rtgTV, niestabilności

576. Operacyjne leczenie złamania kości promieniowej/łokciowej

577. Zespolenie V kości śródręcza sposobem Foucher

578. Niestabilność kciuka (kciuk narciarza) - korek biowchłanialny

579. Złamanie wyrostka łokciowego - zespolenie na popręg Webera - dwuodłamowe

580. Zespolenie głowy kosci promieniowej

581. Zespolenie główki kości ramiennej

582. Repozycja kości księżycowatej nadgarstka, stabilizacja drutami Kirschnera

583. Zespolenie stawu promieniowo-łokciowego dalszego, stabilizacja grotami Kirschnera

584. Zeszycie więzadeł księżycowato - łódeczkowatych

585. Zespolenie obu kosci przedramienia, wieloodłamowe złamanie wyrostka łokciowego - stabilizacja płytką

586. Zespolenie kości łódeczkowatej śrubą dociskową - świeży uraz

587. Operacyjne leczenie złamania kości paliczków wielu palców lub kilku kości śródręcza

588. Zespolenie wyrostka dziobatstego kosci łokciowej

589. Uwolnienie zrostów stawu łokciowego na otwarto, artroliza, plasyka powierzchni stawowych

590. Płaty zrotowane łatwe

591. Płaty zrotowane trudne

592. Płaty zrotowane unaczynione

593. Rekonstrukcja dalszego stawu promieniowo-łokciowego z użyciem ścięgna m. dloniowego

594. Zespolenie kości promieniowej, zespolenie płytką, rekonstrukcja powierzchni stawowej i artroskopia nadgarstka

595. Uszkodzenie zginaczy ręki i nerwu posrodkowego, zeszycie wtórne ścięgien, rewizja nerwu

596. Przeszczep unaczyniony techniką mikroskopową np. z kości strzałkowej

597. Przeszczepy uszypułowane w martwicach kości nadgarstka - np. Kienbőcka

598. Plastyka interpozycyjna stawu łokciowego z użyciem np. powięzi szerokiej

599. Staw rzekomy I kości przedramienia

600. Staw rzekomy kości łódeczkowatej (zestaw Herberta)

601. Staw rzekomy 2 kości przedramienia

602. Staw rzekomy kości ramiennej

603. Resekcja kościozrostu kości promieniowo-łokciowej (Tutogen)

604. Wieloodłamowe złamanie kości ramiennnej

605. Artroskopia nadgarstka, szycie chrząstki trójkątnejm resekcja gangliony nadgarstka

606. Artroskopia łokcia

607. Artroskopia łokcia, artroliza, usunięcie ciał wolnych, uwolnienie zrostów

608. ŚCIĘGNA I MIĘŚNIE

609. Endoskopia w obrębie stopy (kaletka głęboka ścięgna Achillesa, rozcięgno podeszwowe)

610. Częściowe zerwanie ścięgna Achillesa

611. Całkowite zerwanie ścięgna Achillesa

612. Zastarzałe uszkodzenia ścięgna Achillesa

613. Doszycie głowy przyśrodkowej mięśnia brzuchatego łydki

614. Rewizja dystalnego odcinka ścięgna mięśnia dwugłowego

615. Zerwania mięśni zginaczy stawu kolanowego na poziomie uda

616. Zerwania mięśni zginaczy stawu kolanowego na poziomie uda - zastarzałe

617. Oderwanie przyczepu mięśni zginaczy stawu kolanowego od guza kulszowego

618. Oderwanie przyczepu mięśni zginaczy stawu kolanowego od guza kulszowego - zastarzałe

619. Uszkodzenie mięśnia czworogłowego

620. Zastarzałe uszkodzenie mięśnia czworogłowego

621. Awulsyjne uszkodzenie przyczepu mięśnia czworogłowego

622. Entezopatia przywodzicieli (pubalgia) - nawiercenie

623. Częściowe zerwanie przyczepu przywodzicieli

624. Zerwanie przyczepu przywodzicieli

625. Zastarzałe zerwanie przyczepu przywodzicieli

626. Zespół "miękkiej pachwiny" sportowej

627. Uwięźnięcie nerwów w obrębie pachwiny

628. Biodro trzaskające (endoskop)

629. Częściowe lub całkowite zerwanie mięśni pośladkowych (endoskop)

630. Częściowe lub całkowite zerwanie mięśni pośladkowych (na otwarto)

631. Zerwania w obrębie mięśni brzucha

632. Zerwania w obrębie mięśni grzbietu i karku

633. Zerwanie przyczepu mięśnia piersiowego większego /z ortezą/

634. Zerwanie przyczepu mięśnia piersiowego większego - zastarzałe /z ortezą/

635. Zeszycie ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego /z ortezą/

636. RÓŻNE

637. Zespolenie złamania kości długich (płyta, śruby, kość mrożona) - łatwe do 3 h (A i B)

638. Zespolenie złamania kości długich (płyta, śruby, kość mrożona) - trudne powyżej 3 h (C i D)

639. Staw rzekomy kości długich (płyta, śruby, kość mrożona) - łatwe do 3 h (A i B)

640. Staw rzekomy kości długich (płyta, śruby, kość mrożona) - trudne powyżej 3 h (C i D)

641. Staw rzekomy kości długich (płyta, śruby, kość mrożona) - przeszczep unaczyniony

642. Plastyka blizny pooperacyjnej

643. Przepuklina - leczenie operacyjne

644. Żylaki kończyny dolnej - leczenie operacyjne

645. Neuroliza

646. Przeszczep kablowy nerwu

647. Usunięcie implantu pozastawowego - pojedyńczej śruby, staplera, drutu, itp. - CMC

648. Usunięcie implantu pozastawowego - pojedyńczej śruby, staplera, drutu, itp. - pacjent z zewnątrz

649. Usunięcie zespolenia metalowego (małe kości, np. dłoń, obojczyk, przedramię) - CMC

650. Usunięcie zespolenia metalowego (małe kości, np. dłoń, obojczyk, przedramię) - pacejnt z zewnątrz

651. Usunięcie gwoździa śródszpikowego (duże kości, np. udo, goleń, spojenie łonowe) - CMC

652. Usunięcie gwoździa śródszpikowego (duże kości, np. udo, goleń, spojenie łonowe) - pacjent z zewnątrz

653. Usunięcie zespolenia metalowego (duże kości, np. udo, goleń, spojenie łonowe) - CMC

654. Usunięcie zespolenia metalowego (duże kości, np. udo, goleń, spojenie łonowe) - pacejnt z zewnątrz

655. Usunięcie wyrośli chrzęstno - kostnych pojedynczych

656. Usunięcie guza tkanek miękkich

657. CHIRURGIA OGÓLNA I ONKOLOGICZNA

658. ZABIEGI NA NERWACH OBWODOWYCH

659. ZABIEGI ZWALCZAJĄCE BÓL NA UKŁADZIE WSPÓŁCZULNYM

660. CHOROBY NERWÓW OBWODOWYCH

661. BÓLE GŁOWY

662. KOMPLEKSOWE ZABIEGI KLATKI PIERSIOWEJ

663. DUŻE ZABIEGI KLATKI PIERSIOWEJ

664. ŚREDNIE I MAŁE ZABIEGI KLATKI PIERSIOWEJ

665. BRONCHOSKOPIA

666. ZATOR PŁUCNY

667. CHOROBY NOWOTWOROWE UKŁADU ODDECHOWEGO I KLATKI PIERSIOWEJ

668. ODMA PŁUCNOWA

669. ZAKRZEPICA ŻYŁ GŁĘBOKICH

670. KOMPLEKSOWE ZABIEGI PRZEŁYKU

671. DUŻE ZABIEGI PRZEŁYKU W TYM PROTEZOWANIE

672. ŚREDNIE I ENDOSKOPOWE ZABIEGI PRZEŁYKU

673. DIAGNOSTYCZNE ZABIEGI PRZEWODU POKARMOWEGO

674. CHOROBY PRZEŁYKU

675. KOMPLEKSOWE ZABIEGI ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY

676. DUŻE ZABIEGI ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY

677. ZABIEGI LECZNICZE ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY

678. CHOROBY ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY

679. KOMPLEKSOWE ZABIEGI JELITA CIENKIEGO

680. DUŻE I ENDOSKOPOWE ZABIEGI JELITA CIENKIEGO

681. CHOROBY JELITA CIENKIEGO (BEZ CHORÓB ZAPALNYCH)

682. KOMPLEKSOWE ZABIEGI JELITA GRUBEGO

683. DUŻE I ENDOSKOPOWE ZABIEGI JELITA GRUBEGO

684. ŚREDNIE I ENDOSKOPOWE ZABIEGI JELITA GRUBEGO

685. CHOROBY JELITA GRUBEGO

686. DUŻE ZABIEGI JAMY BRZUSZNEJ

687. ŚREDNIE I ENDOSKOPOWE ZABIEGI JAMY BRZUSZNEJ

688. DIAGNOSTYCZNE I LECZNICZE ZABIEGI JAMY BRZUSZNEJ

689. CHOROBY JAMY BRZUSZNEJ

690. KOMPLEKSOWE ZABIEGI W CHOROBACH ZAPALNYCH JELIT

691. DUŻE I ENDOSKOPOWE ZABIEGI W CHOROBACH ZAPALNYCH JELIT

692. ŚREDNIE I ENDOSKOPOWE ZABIEGI W CHOROBACH ZAPALNYCH JELIT

693. CHOROBY ZAPALNE JELIT

694. KOMPLEKSOWE ZABIEGI W KRWAWIENIACH Z PRZEWODU POKARMOWEGO

695. DUŻE I ENDOSKOPOWE ZABIEGI W KRWAWIENIACH PRZEWODU POKARMOWEGO

696. ŚREDNIE I ENDOSKOPOWE ZABIEGI W KRWAWIENIACH PRZEWODU POKARMOWEGO

697. KRWAWIENIE Z PRZEWODU POKARMOWEGO – LECZENIE ZACHOWAWCZE

698. OPERACJE PRZEPUKLIN JAMY BRZUSZNEJ Z WSZCZEPEM

699. OPERACJE PRZEPUKLIN BRZUSZNYCH

700. WYCIĘCIE WYROSTKA Z POWIKŁANIAMI

701. WYCIĘCIE WYROSTKA ROBACZKOWEGO

702. ŚREDNIE ZABIEGI ODBYTU

703. MAŁE ZABIEGI ODBYTU I ODBYTNICY

704. CHOROBY ODBYTU

705. ROZLEGŁE ZABIEGI WĄTROBY

706. KOMPLEKSOWE ZABIEGI WĄTROBY

707. DUŻE ZABIEGI WĄTROBY

708. ŚREDNIE ZABIEGI WĄTROBY

709. MAŁE ZABIEGI WĄTROBY

710. KOMPLEKSOWE ZABIEGI PRZEWODÓW ŻÓŁCIOWYCH

711. DUŻE ZABIEGI PRZEWODÓW ŻÓŁCIOWYCH

712. WYCIĘCIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO Z PW

713. WYCIĘCIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO

714. CHOROBY DRÓG ŻÓŁCIOWYCH

715. NOWOTWORY DRÓG ŻÓŁCIOWYCH

716. KOMPLEKSOWE ZABIEGI TRZUSTKI

717. DUŻE ZABIEGI TRZUSTKI

718. ZABIEGI ENDOSKOPOWE I PRZEZSKÓRNE DRÓG ŻÓŁCIOWYCH I TRZUSTKI Z WPROWADZENIEM PROTEZY SAMOROZPRĘŻALNEJ

719. ZABIEGI ENDOSKOPOWE I PRZESKÓRNE DRÓG ŻÓŁCIOWYCH I TRZUSTKI

720. ZABIEGI DIAGNOSTYCZNE DRÓG ŻÓŁCIOWYCH I TRZUSTKI

721. OSTRE ZAPALENIE TRZUSKI O CIĘŻKIM PRZEBIEGU

722. OSTRE ZAPALENIE TRZUSTKI

723. PRZEWLEKŁE ZAPALENIE TRZUSTKI

724. ZABIEGI ŚLEDZIONY

725. DUŻE ZABIEGI W ZAKRESIE KOŃCZYNY DOLNEJ I MIEDNICY

726. ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE DOLNEJ

727. REKONSTRUKCJA FUNKCJI RĘKI, WTYM MIKROCHIRURGICZNA

728. DUŻE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ

729. ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ

730. AMPUTACJE ROZLEGŁE I DUŻE

731. MNIEJSZE AMPUTACJE

732. KOMPLEKSOWE ZABIEGI W CHOROBACH INFEKCYJNYCH, NOWOTWORÓW KOŚCI, STAWÓW, TKANKI ŁĄCZNEJ >10 DNI

733. DUŻE ZABIEGI W CHOROBACH INFEKCYJNYCH, NOWOTWORÓW KOŚCI, STAWÓW, TKANKI ŁĄCZNEJ

734. ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH

735. MNIEJSZE ZABIEGI W ORĘBIE UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO LUB TKANEK MIĘKKICH

736. RADYKALNE ODJĘCIE PIERSI Z REKONSTRUKCJĄ

737. KOMPLEKSOWE ZABIEGI W OBRĘBIE PIERSI

738. DUŻE ZABIEGI W OBRĘBIE PIERSI

739. ZABIEGI REKONSTRUKCJI PIERSI

740. ŚREDNIA CHIRURGIA PIERSI

741. MAŁA CHIRURGIA PIERSI

742. CHOROBY ŁAGODNE PIERSI

743. CHOROBY ZŁOŚLIWE PIERSI

744. WYCIĘCIE WĘZŁÓW CHŁONNYCH

745. BIOPSJA MAMMOTOMICZNA

746. ZABIEGI ZWALCZAJĄCE BÓL NA UKŁADZIE WSPÓŁCZULNYM

747. DUŻE ZABIEGI SKÓRNE

748. ŚREDNIE ZABIEGI SKÓRNE

749. LECZENIE CHIRURGICZNE ZMIAN TROFICZNYCH STOPY

750. OWRZODZENIE SKÓRY

751. DUŻE CHOROBY INFEKCYJNE SKÓRY

752. DUŻE GUZY SKÓRY

753. ZABIEGI RADYKALNE W RAKACH GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH

754. OPERACJA WOLA GUZOWATEGO POWIKŁANEGO

755. ZABIEGI DOTYCZĄCE TARCZYC I PRZYTARCZYC

756. ZABIEGI DOTYCZĄCE NADNERCZY

757. ZABIEGI DIAGNOSTYCZNE TARCZYC, PRZYTARCZYC, NADNERCZY

758. ZABURZENIA WODNO-ELEKTROLITOWE

759. ZABURZENIA ODŻYWIANIA

760. CHOROBY TARCZYCY

761. ZABIEGI NACZYNIOWE W OBSZARZE BRZUSZNYM Z PW I REOPERACJE

762. ZABIEGI NACZYNIOWE W OBSZARZE BRZUSZNYM

763. ZABIEGI NA TĘTNICACH KOŃCZYN DOLNYCH

764. POMOSTOWANIE TĘTNIC OBWODOWYCH

765. POMOSTOWANIE I REKONSTRUKCJA NACZYŃ POZACZASZKOWYCH I KOŃCZYN GÓRNYCH

766. ZABIEGI W ZAKRESIE NACZYŃ POZACZASZKOWYCH

I KOŃCZYN GÓRNYCH

767. INNE ZABIEGI NA NACZYNIACH

768. SYMPATEKTOMIA

769. ZABIEGI DUŻE NA UKŁADZIE LIMFATYCZNYM

770. ŚREDNIE ZABIEGI NA UKŁADZIE LIMFATYCZNYM

771. MAŁE ZABIEGI NA UKŁADZIE LIMFATYCZNYM

772. ZAKRZEPOWE ZAPALENIE ŻYŁ – LECZENIE OPERACYJNE

773. OPERACJA ŻYLAKÓW Z SAFANEKTOMIĄ

774. OPERACJA ŻYLAKÓW BEZ SAFANEKTOMII

775. RADIOLOGIA ZABIEGOWA – ZABIEGI DIAGNOSTYCZNE

776. CHOROBY NACZYŃ

777. POSOCZNICA

778. CHIRURGIA UROLOGICZNA

779. KOMPLEKSOWE OTWARTE ZABIEGI NEREK

780. DUŻE OTWARTE ZABIEGI NEREK

781. ŚREDNIE OTWARTE ZABIEGI NEREK

782. DUŻE ENDOSKOPOWE ZABIEGI NEREK

783. ŚREDNIE ENDOSKOPOWE ZABIEGI NEREK

784. DUŻE OTWARTE ZABIEGI MOCZOWODU

785. ŚREDNIE OTWARTE ZABIEGI MOCZOWODU

786. DUŻE ENDOSKOPOWE ZABIEGI MOCZOWODU

787. ŚREDNIE ENDOSKOPOWE ZABIEGI MOCZOWODU

788. KOMPLEKSOWE ZABIEGI PĘCHERZA MOCZOWEGO Z WYTWORZENIEM PRZETOKI

789. DUŻE OTWARTE ZABIEGI NA PĘCHERZU MOCZOWYM, W TYM PLASTYKA

790. ŚREDNIE OTWARTE ZABIEGI NA PĘCZERZU MOCZOWYM

791. WYTWORZENIE PRZETOK ODPROWADZAJĄCYCH MOCZ

792. DUŻE ENDOSKOPOWE ZABIEGI NA PĘCHERZU MOCZOWYM

793. ŚREDNIE ZABIEGI ENDOSKOPOWE NA PĘCHERZU MOCZOWYM

794. ZABURZENIA ODPŁYWU MOCZU

795. DUŻE I ŚREDNIE ZABIEGI PRĄCIA

796. ZABIEGI MOSZNY , JĄDRA, NAJĄDRZA I NASIENIOWODU

797. RADYKALNA PROSTATEKTOMIA

798. OTWARTE ZABIEGI GRUCZOŁU KROKOWEGO I SZYI PĘCHERZA MOCZOWEGO

799. RADIOLOGIA ZABIEGOWA – ZABIEGI DIAGNOSTYCZNE

800. TELERADIOTERAPIA RADYKALNA

801. Z PLANOWANIEM TRÓJWYMIAROWYM (cykl)

802. TELERADIOTERAPIA

803. Z PLANOWANIEM DWUWYMIAROWYM (cykl)

804. TELERADIOTERAPIA PALIATYWNA (cykl)

805. TELERADIOTERAPIA CHORÓB SKÓRY (10 sesji)

806. BRACHYTERAPIA 3D Z PLANOWANIEM JEDNOCZASOWYM (cykl)

807. BRACHYTERAPIA STANDARDOWA (cykl)

808. Rak jajnika - chemioterapia